เหตุผลที่คุณต้องมีกล้องติดรถยนต์

ระยะหลังนี้เราอาจได้ยินเรื่องราวของข่าวอุบัติเหตุทางรถยนต์มากมาย ที่ถ้าไม่มีกล้องติดรถยนต์เข้ามาเป็นพยานแล้วล่ะก็ เราอาจซวยกลายเป็นคนผิดได้เ ทำให้อดคิดไม่ได้ว่า เราต้องมีกล้อง dvr ติดรถไว้เหมือนกับคนอื่น ๆ บ้างไหมนะ

หากคุณเป็นเจ้าของรถยนต์ หรือเป็นผู้ขับขี่ในยุคปัจจุบันและได้พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือติดตามข่าวสารในวงการขับขี่อยู่เสมอนั้น คงจะพอทราบว่ากล้องติดรถได้กลายเป็นอุปกรณ์ที่สำคัญและจัดว่าจำเป็นในการรักษาความปลอดภัยในการขับรถ โดยจุดประสงค์แรกเริ่มของการติดตั้งกล้องนั้นคือ เอาไว้บันทึกภาพเหตุการณ์ยามเกิดอุบัติเหตุ เพื่อเป็นหลักฐานในการดำเนินการใด ๆ ต่อไป นอกจากนี้ยังมีผลพลอยได้ เอาไว้บันทึกภาพทิวทัศน์ที่เราขับรถผ่าน หรือบันทึกเรื่องราวน่ารัก ๆ น่าจดจำในรถก็ได้อีกด้วย แต่ที่แน่ ๆ ที่เราเห็นจากข่าวคราวอุบัติเหตุหรือเหตุการณ์ร้ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นบนท้องถนน ก็ได้กล้องติดรถยนต์นี่แหละ ที่ช่วยให้ความเป็นธรรมกับผู้ที่ทำถูกต้องตามกฎหมาย เพราะภาพที่ถูกบันทึกไว้ จะเป็นหลักฐานชั้นดีที่พยานกี่ปากก็ไม่สามารถแย้งได้

read more

What a Good Printer Should Look Like

While the coffee machine is often deemed as the most dependable device in an office, many people fail to recognize that so is the printer. A printer is a very important machine that’s relied upon for the completion of most office tasks. While they may say that digital media is giving print media a run for their money, people also have to recognize that there is a huge population of people still out there that love having a document in their hands. For such, you will need a printer that is reliable and that delivers as expected. With the myriad technologies and capabilities that are available today, choosing the best printer is not always the easiest thing to do. In a research by Canstar Blue Research published in July 2014 to review printer purchase amongst consumers to determine the brands that stand out from their counterparts, Toshiba printers stood out as the printers with the most compatibility with non-original cartridges. Also, while Epson received the top most spot for various categories, Toshiba was not far much behind.

toshiba printers

Superb Output

A good printer is one that has got fantastic bright sharp color printouts; this is regardless of whether black and white printouts or the colored ones. This is very fundamental as it will make your invoices, the reports that you want to send somewhere as well as your presentations to stand out from the crowd and make the impact for which they are intended.  What’s more, the machine needs to be up to scratch with the latest in print infrastructure. Toshiba Printers have been designed to offer quality and are manufactured according to the ISO 9001 quality standards and so should other printers be.

read more

The Need for Frequent IT Scheduled Maintenance

If you work in the IT industry or rely on IT equipment to do your work, regular maintenance for your computers, printers and the like is an absolute must. You should not wait until there is a problem before you hire a technician from a Samsung repair centre or tap your in-house IT team to look into your units. It should be done on schedule and even without any issues yet. By the time you see signs of the problem, it is almost too late to salvage the problem, making it more costly to repair then!

samsung repair centre

Benefits of Regular IT Maintenance

Any professional IT technician knows that computers and printers are bound to encounter some problem after some time of use. They are just computers that rely on quality parts to function. Because of that, there will come a time when these parts fail and would require some repair work to be done.

Hence, you need to regularly maintain your computer and printer units with the help of a qualified Samsung service centre. If you have an in-house IT team, that would make regular maintenance even more convenient. But managing your own IT team can be too expensive for smaller businesses; hence, taking their units to a Samsung repair centre Sydney has today is a more cost-efficient option. If you think you are saving money by not paying for maintenance checkup, wait until you see how much it would cost to replace your entire IT system!

Types of Maintenance

There are four general types of IT maintenance that can be done within your organization. The first is known as corrective maintenance. This is a step done with the help of a technician from an authorized Samsung repair centre for any remedial steps needed on your IT network, software, hardware, printers or the information system. If you allow this to slide off your attention during an early stage, it can bring more trouble down the road as you have difficulty performing your IT tasks.

read more